مطالب توسط siavash777

تاریخچه و پیدایش ساز ویولن

ردیابی مبادی و ریشه های پیدایش ویولن آسان نیست امّا بر اساس نگاره‌ها وکنده‌کاریهای اروپایی از حدود سال نهصد میلادی سازهایی شبیه ویلن به چشم می‌خورندکه با آرشه نواخته می‌شود. این سازها بطور کلی به چهار دسته تقسیممی‌شوند: ربک (Rebec) فیدل (fiddle) لیرا دا براچه (lira da braccio) ویل (Viol) در سال 1508 اولین انواع […]

ابزارها ولوازم مجسمه سازی

لوازم مجسمه سازی باگل رس: خاک رس چیست؟ خاک رس ماده ای است طبیعی که اززمین استخراج میشود. این خاک اغلب بوسیله آب وباد مسافت های زیادی را طی کرده ودر بسترهای زمین جایی که ما آنرا می یابیم رسوب میکند. که دونوع میباشد.   ۱- خاک رس ته نشین شده: خاکی که پس از  تشکیل درجای […]

ساخت مجسمه دست

۱) من کار رابا آرماتوربندی شروع میکنم. محل بندهای انگشتان را با چسب مشخص میکنم تا در فرم دادن اشکالی بوجود نیاید. ۲) در این مرحله فرم بندی دست را که مد نظرم است انجام میدهم.و توجه به فرم بندهای انگشتان ضروری است.در اصل ساختار کلی دست درک کامل از اجزا ء ظاهری واساسی تناسب […]

آموزش مجسمه سازی از پیکره

در پیکره سازی روشهای بیشماری وجوددارد. برخی از مجسمه سازان واقع گرایی را هدف قرارداده اند. درحالیکه عده ای ذیگر برای طرح وسبک کار میکنند. بعضی در پی کمال مطلوب از طریق تحقیق در طبیعت میباشند وسایرین از پیکره بمنظور مطالعات تجربی در مسائل مجسمه سازی استفاده میکنند. بین آن عده که برای نیل به […]

رشته مجسمه سازی

معرفی رشته مجسمه سازي می‌تواند یک گیره لباس 7 متری باشد که درست در وسط شهر فیلادلفیا در سال 1976 قد علم کرده است یا پیکره یک روحانی که در 1850 سال قبل از میلاد در مصر باستان متولد شده است و شاید هم سواری در حال فریاد زدن باشد که به ارتفاع 34 سانتی‌متر […]